Persoonlijke instellingen

Aansluiten duoleds op een locdecoder

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


De duoled (driekleuren-led) is prima geschikt om front- en sluitverlichting in locs en treinstellen te maken, die slechts voorzien zijn van twee openingen aan front- en achterzijde. Door het inbouwen van vier duoleds en het aansluiten daarvan op de locdecoder, heeft u de beschikking over gele frontseinen en rode sluitseinen aan weerszijden, die wisselen met de rijrichting.


Verkrijgbaarheid

Alhoewel de 'common anode'-leds (vaak afgekort als CA of TA), moeilijker verkrijgbaar zijn dan de 'common cathode'-leds (vaak afgekort als CC of TC), geven we hier toch het aansluitschema voor beide typen. Er zijn maar een zeer beperkt aantal fabrikanten van 'common anode'-leds. Daardoor zijn die in de handel moeilijker verkrijgbaar dan 'common cathode'-leds.


Common Anode

In dit schema is gebruik gemaakt van zogenaamde 'common anode'-leds. De leds zijn zodanig op de bedrading aangesloten, dat wanneer de witte decoder-draad door de decoder aan massa wordt gelegd, aan de voorzijde van het railvoertuig beide gele leds branden en aan de achterzijde de twee rode leds.


Driekleur-LED decoder CA-01.GIF
Afbeelding: 01
Aansluiten van de leds
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom


Wanneer de gele decoder-draad door de decoder aan massa wordt gelegd, zullen aan de voorzijde van het railvoertuig beide rode leds branden en aan de achterzijde de twee gele leds.
Het naar massa schakelen van de witte of de gele draad wordt automatisch door de decoder geregeld, afhankelijk van de ingestelde rijrichting. De verlichting brandt wanneer u deze d.m.v. functietoets F0 op de centrale inschakelt.


Common Kathode

Bij gebruikmaking van zogenaamde Common cathode-leds zal bovenstaande schema niet werken, omdat dan de spanning op de leds de verkeerde polariteit heeft.

Inverteerschakeling FE-01.GIF
Afbeelding: 02
Inverteerschakeling
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom


U zult dan gebruik moeten maken van een hulpschakeling, die ervoor zorgt dat de leds gevoed worden met een spanning met de juiste polariteit. Wanneer u deze schakeling (zie: schema 02) er tussen plaatst, functioneert de schakeling ook met Common cathode-leds. De inverteerschakeling bestaat uit twee transistoren, drie weerstanden en twee diodes. Voor de schakeling in schema 01 heeft u vier van deze inverteerschakelingen nodig.

De werking van de inverteerschakeling:

Wanneer de decoder de witte decoder-draad aan massa schakelt, zal de basis van transistor T1, via weerstand R1 aan massa worden gelegd. T1 komt dan in geleiding. Nu gaat er een stroom lopen van de plus (+) c.q. de blauwe draad, via T1, voorschakelweerstand R2, de gele led en diode D1 naar massa (de witte draad). De gele led brandt nu. De rode led kan niet gaan branden, omdat diode D2 spert, en daardoor de basis van T2 niet negatief kan worden.

Andersom zal, wanneer de decoder de gele decoder-draad aan massa schakelt, de basis van Transistor T2 via weerstand R2 aan massa worden gelegd. T2 komt dan in geleiding. Nu gaat er een stroom lopen van de plus (+) c.q. de blauwe draad, via T2, voorschakelweerstand R3, de rode led en diode D2 naar de massa (de gele draad). De rode led brandt nu. De gele led kan niet gaan branden, omdat diode D1 spert, en daardoor de basis van T1 niet negatief kan worden.


Onderdelenlijst.
T1 en T2 BC557
D1 en D2 1N4148
R1 en R4 68k   ¼ W
R3 2k7   ½ W
R4 3k3   ½ W
Tabel: 03
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Meer informatie

Encyclopedie

Gerelateerde termen: duoled, duoleds, duo-led, duo-ledsHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 3 mrt 2023 9:55 (UTC)