Persoonlijke instellingen

FAQ - Centrale en wisseldecoders

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Dit artikel behandelt problemen en geeft oplossingen betreffende de digitale ECoS centrale en wisseldecoders van LENZ (LS150).

Overzicht van de onderwerpen:

Vragen en antwoorden

Mijn centrale wil niet opstarten/doorstarten

Soms help hier een reset van de centrale. Of, én hoe de centrale kan worden gereset, staat in de gebruiksaanwijzing. Lukt dat niet, kijk dan op Beneluxspoor.net in de 'Digitaal vraagbaak' (zie: 'Meer info') of het probleem er tussen staat. Stel eventueel een vraag op het forum, of kijk op de website van de fabrikant. Lukt het dan nog niet, dan kan in veel gevallen de centrale worden teruggestuurd naar de leverancier of fabrikant.


Ik heb problemen met het aansluiten van mijn ECoS op de PC

Gert van Voorst heeft een handleiding gemaakt voor het aansluiten van de ECos op de PC (zie: 'Meer informatie').


Hoe sluit ik een LS150 wisseldecoder aan?

De LS150 wisseldecoder kan als volgt worden aangesloten;

W aansturingLS150-04.gif W aansturingLS150-01.gif
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Aansluitingen van de LS150 wisseldecoder Inwendig schema van de LS150 per wissel
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

De LS150 wisseldecoder is voorzien van zes uitgangen, ieder voorzien van de aanduiding +, Common en - (zie afbeelding 1). De LS150 schakelt d.m.v. triacs. De naam 'triac' is een samentrekking van 'tri' (voor drie aansluitingen) en 'AC' (voor wisselspanning). Deze halfgeleiders laten in beide richtingen stroom door. De triac is dus ideaal voor het schakelen/regelen van wisselspanning. In de LS150 worden de triacs alléén maar aan- of uitgeschakeld, terwijl in bijv. een lichtdimmer d.m.v. fase-aansnijding het vermogen wordt geregeld.

In de LS150 zitten 12 triacs (twee per uitgang). Deze worden aangestuurt door de decoder-elektronica, die in de LS150 behuizing zit. Op het 'blokje' (zie afbeelding 2) waar 'Decoder' op staat, zitten nog 10 aansluitingen. Deze gaan naar de overige triacs. In de tekening staat 1/6 LS150. Dit betekent éénzesde LS150, dus er zitten in totaal zes van die schakelingen, (die binnen het blauw gestippelde kader staan), in de module. De LS150 kan per uitgang 3 A schakelen. Voor de voeding van de LS150 adviseert Lenz een trafo met een uitgangsspanning van 15 Volt en max. 45 VA uitgangsvermogen.

W aansturingLS150-02.gif W aansturingLS150-03.gif
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Aansluiting van de Fulgurex wisselaandrijving Aansluiting van de Conrad wisselaandrijving
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Aansluiten van een Fulgurex wisselaandrijving op de LS150.

ldeer tussen de aansluitingen van de Fulgurex-aandrijving een condensator van 10 nF/35 V (zie afbeelding 3). Dit om stoorpulsen van motor te onderdrukken. Monteer aan de uitgang twee diodes 1N4007, in tegengestelde richting, in de + en - aansluiting van de LS150-uitgang. Monteer de andere twee aansluitdraden van de diodes (een anode (+) en een kathode (-)) aan een stuk draad. Op deze manier loopt steeds óf de positieve óf de negatieve fase door de motor, deze draait dan linksom of rechtsom. Er loopt dus vanaf de diodes maar één draad naar de aandrijvingen (in totaal gaan er dus twee voedingsdraden naar elke wisselaandrijving). Hierdoor is het aantal draden naar de aandrijvingen tot het minimum teruggebracht.

Aansluiten van een Conrad wisselaandrijving op de LS150.

De aansluiting lijkt sprekend op de aansluiting van de Fulgurex. Bij de Conrad wisselaandrijving zijn de diodes (af fabriek) reeds aan de draden gesoldeerd en gaan de draden van de diodes gescheiden naar de LS150 wisseldecoder (er gaan in totaal dus drie voedingsdraden naar elke wisselaandrijving, zie afbeelding 4). De ontstoorcondensator is bij de Conrad aandrijvingen reeds aanwezig (zit in de behuizing) en is rechtstreeks op de koolborstelaansluitingen van de motor gemonteerd.

Wanneer na de montage blijkt dat het wissel verkeerdom schakelt, verwissel dan de + en - aansluiting op de uitgang van de LS150.

Conrad-wisselaandrijving01.gif Conrad-wisselaandrijving02.gif
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Aansluiting van de Conrad 219999 wisselaandrijving Aansluiting van de Conrad 219998 wisselaandrijving met omschakelcontact
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

De 219998 is niet meer leverbaar. De 219999 heeft een nieuw bestelnummer: 2201977.

De aansluitdraden van de wisselaandrijving zijn: rood-bruin-bruin (zie schema 05). Aan de bruine draden zijn diodes gemonteerd.

 • de 219999 heeft geen omschakelcontact.
 • de 219998 heeft een omschakelcontact. De aansluitingen daarvan zijn: blauw-geel-blauw (zie schema 06). De gele aansluitdraad is het common-contact.

Aansluiten van een wissel met spoelen.

W aansturingLS150-05.gif
Afbeelding: 07
Aansluiten van een wissel voorzien van spoelen op de LS150
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Sluit wissels met spoelen rechtstreeks (dus zonder diodes) aan op de LS150, volgens afbeelding 7.


Hoe moet ik de LENZ LS150 wisseldecoder instellen?

Het instellen van de Lenz LS150 wisseldecoder gaat als volgt:

(Vertaling van Pag. 12 t/m 14. uit de Duitstalige gebruiksaanwijzing)

Instelling van het wissel-adres.

Af fabriek is de decoder op de wisseladressen 1 t/m 6 ingesteld. er zijn twee mogelijkheden om de adressen van de uitgangen in te stellen:

 1. stel uitgang 1 in op een gewenst adres. De overige uitgangen worden dan automatisch op de opvolgende adressen ingesteld (ga verder bij A).
 2. stel elke uitgang in op een individueel adres. De adressen hoeven niet opeenvolgend te zijn (ga verder bij B).

Voor het instellen van de adressen moet de LS150 minimaal op de voedingsspanning (wisselspanningingang) én op het digitale signaal (ingang J, K) aangesloten zijn. De wisselaandrijvingen hoeven niet aangesloten te zijn, maar dit mag echter wel. De adresinstellingen van de LS150 kan daardoor ook in volledig ingebouwde toestand worden ingevoerd/gewijzigd. Dit maakt het zeer eenvoudig om naderhand, of bij uitbreiding van de baan, adressen te wijzigen.

A) De uitgangen hebben opeenvolgende adressen.
 1. Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk Anschluss des LS150 beschreven is (pag.7). Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in.
 2. Kies op de centrale het wisseladres waarop de 1e uitgang van de LS150 moet worden ingesteld.
 3. Druk op toets S1 op de LS150 en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt, totdat de led (het lampje) continu knippert. Laat de toets pas los als de led brandt. De led blijft aan en de LS150 is nu van de bedrijfsmodus in instellingsmodus gekomen. De LS150 neemt nu uit de eerstkomende schakelopdracht van de centrale het nieuwe adres over.
 4. Doe nu net alsof het wissel schakelt en druk daarvoor op de betreffende toets van de centrale. Het maakt hierbij niet uit of de toets voor 'afbuigen' of voor 'rechtdoor' wordt gebruikt. Gebruik bv. op de LH100 de '+' of de '–' toets.

Het adres dat met de schakelopdracht verstuurd wordt, is nu aan uitgang 1 van de LS150 toegewezen. De uitgangen 2 t/m 6 worden automatisch op de volgende wisseladressen ingesteld.

Een succesvolle instelling wordt aangegeven doordat de led dooft en de schakelopdracht uitgevoerd wordt, c.q. dat de betreffende wisselaandrijving omschakelt. De LS150 is nu weer in de 'bedrijfsmodus'.

Zie de gebruiksaanwijzing van de centrale voor informatie over de wijze van bedienen.

B) Instelling van de uitgangen op individuele adressen en het instellen van de schakeltijd.

De afzonderlijke uitgangenkunnen op verschillende adressen worden ingesteld, die adressen hoeven niet opeenvolgend te zijn. Bovendien kan de schakeltijd (tijdsduur van het schakelen) worden ingesteld.

Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk Anschluss des LS150'’ beschreven is (pag.7). Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in.

Voer voor het instellen van het adres en de tijdsduur de volgende stappen uit:

 1. Druk op toets S1 van de LS150 en houd deze ongeveer 3 sec. ingedrukt totdat de led (het lampje) continu knippert. Laat de toets los zodra de led brandt. De led blijft aan. Neem voor de volgende stappen rustig de tijd. De LS150 schakelt niet na een bepaalde tijd terug naar 'bedrijfsmodus'.
 2. Druk nogmaals op toets S1. De led begint te knipperen: 1 x aan, pauze, 1 x aan, pauze…… enz. Dit geeft aan dat uitgang 1 gekozen is en daarvan het adres gewijzigd kan worden.
 3. Kies op de centrale het wisseladres waarop de uitgang moet worden ingesteld. Doe nu alsof het wissel wordt geschakeld en druk daartoe op de betreffende toets van de centrale.
 4. De led begint te knipperen.
 5. Stel nu zonodig de tijdsduur in (zo niet, druk dan kort op toets S1 en ga verder met stap 6). Kies op de centrale een wisseladres tussen 1 en 255, afhankelijk van de gewenste tijdsduur. De waarde 1 staat voor 0,1 seconde, de waarde 100 voor 10 seconden… enz. Doe nu alsof het wissel wordt geschakeld en druk daarvoor op de betreffende toets van de centrale. Het maakt hierbij niet uit de toets voor 'afbuigen' of voor 'rechtdoor' wordt gebruikt. De LS150 neemt nu het wisseladres als tijdsduur over.
 6. De led begint opnieuw te knipperen: 2 x aan, pauze, 2 x aan, pauze…… enz. Dit geeft aan dat de LS150 gereed is voor het instellen van het volgende adres en de tijdsduur.

Ga voor de instelling hiervan terug naar stap 3. Herhaal deze procedure voor alle uitgangen van de LS150. Druk om af te sluiten zo lang op toets S1 tot de led dooft.

Wanneer een bepaalde instelling overgeslagen moet worden, druk dan op toets S1. De LS150 schakelt dan over naar de volgende stap. Hierdoor is het ook mogelijk één bepaalde ingang te wijzigen en de andere uitgangen ongewijzigd te laten.

Om de procedure op een bepaald punt af te breken, druk dan netzolang op toets S1 tot de led dooft.

Wordt bij een uitgang het adres opnieuw ingesteld, dan blijft een eerder ingestelde tijdsduur behouden.


Resetten van de LS150 wisseldecoder

Resetten is het terugzetten van de wisseldecoder naar de fabrieksinstellingen. Doe het volgende om de wisseldecoder te resetten:

 1. Onderbreek de voedingsspanning naar de LS150.
 2. Druk op toets S1 van de LS150 en houd de toets ingedrukt.
 3. Schakel de voedingsspanning weer in.
 4. Bedien via de centrale een wissel.
 5. Laat de toets nu weer los.

Meer informatie

Encyclopedie:
Beneluxspoor.net:
Digitaal vraagbaak op het Forum.
Externe websites:
Informatie over de LS150 wisseldecoder.
Aansluiten ECoS.Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 6 jun 2023 11:28