Persoonlijke instellingen

Koppelen van trafo's of voedingen

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Om meer vermogen ter beschikking te hebben en om de hoeveelheid bedrading te reduceren, kunnen transformatoren ("trafo's", wisselspanning, AC) en voedingen (gelijkspanning, DC) gekoppeld worden. Dit artikel beschrijft het koppelen van trafo's of voedingen.

Trafo's koppelen (AC)

Eén draad van de ene trafo kan aan een draad van de andere trafo worden gekoppeld. In plaats van vier draden zijn er dan nog maar drie draden nodig. Eén draad is dan gemeenschappelijk (zie schema 01). Deze draad moet dan wel voldoende diameter hebben, omdat de stroom van beide trafo's er doorheen loopt. Hiervoor moet minimaal 1,5 mm2 (installatiedraad) worden gebruikt.

De beide andere draden worden voorzien van een zekering voor de (brand)veiligheid en het voorkomen van schade aan de bedrading. De waarde van deze zekering (een traag type, aangegeven met de letter T) bedraagt 1,2 maal de maximaal te leveren stroom van de trafo. Mag de trafo bijvoorbeeld maximaal 1 Ampère stroom leveren, neem dan een zekering van 1,2 x 1 = 1,2 AT.

Voedingen-01.gif Voedingen-02.gif
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Aansluiting van twee trafo's Aansluiting van drie trafo's
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Ook drie trafo's kunnen op bovenstaande wijze met elkaar worden verbonden (zie schema 02). Ook hier geldt hetzelfde verhaal voor de draaddiameter omdat nu de stroom van drie trafo's door één draad loopt. Hier is eveneens gebruik gemaakt van zekeringen voor de (brand)veiligheid.

Sluit nooit twee of meerdere trafo's met de secundaire kant parallel zonder ook de primaire kant van alle trafo's in een contactdoos te steken. Als in afbeelding 2 de 12 V uitgangen van TR1 en TR2 parallel geschakeld zouden worden zonder dat de stekker van TR2 in het stopcontact zit, dan zou op de pennen van de stekker van TR2 weer de netspanning staan en dit geeft kans op pijnlijke schokken.

Bij het parallel schakelen van trafo's moeten beide uitgangen in fase zijn, zo niet dan ontstaat er kortsluiting (die verholpen kan worden door de stekker van één van de trafo's andersom in de contactdoos te steken).

Let-op.jpg
LET OP
Bij het zelf bouwen van schakelingen die op de netspanning zijn aangesloten, gaat het om levensgevaarlijke spanning! Zorg ervoor dat de schakeling in een deugdelijke behuizing zit en dat het aansluitsnoer met een deugdelijke trek-ontlasting in de behuizing is gemonteerd.

Voedingen koppelen (DC)

Bij twee gelijkspanningsvoedingen kan ook één draad van de ene voeding aan een draad van de andere voeding worden gekoppeld. Dit gebeurt dan door de min-aansluitingen met elkaar te verbinden (zie schema 03). Gebruikt dan één draad als gemeenschappelijke nul-aansluiting. Deze draad moet wel voldoende dikte hebben omdat ook hier de stroom van beide voedingen er doorheen loopt. Het geniet de voorkeur om dan minimaal 1,5 mm2 te gebruiken. De beide andere draden worden voorzien van een zekering, voor de (brand)veiligheid. De waarde van deze zekering (een traag type, aangegeven met de letter T) bedraagt 1,2 maal de maximaal te leveren stroom van de voeding.

Voedingen-03.gif Voedingen-04.gif
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Aansluiting van twee voedingen Aansluiting van drie voedingen
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Bij drie voedingen kunnen deze op de hierboven aangegeven wijze met elkaar worden verbonden (zie schema 04). Ook hier geldt hetzelfde verhaal voor de draaddiameter van de gemeenschappelijke aansluiting en de zekeringen. Hier is eveneens gebruik gemaakt van zekeringen voor de (brand)veiligheid.

DC voedingen koppelen voor positieve en negatieve spanning

Voedingen-05.gif
Afbeelding: 05
Aansluiting van twee voedingen voor positieve/negatieve spanning
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Wanneer er elektronische schakelingen gebruikt worden die zowel een positieve als negatieve voedingsspanning vereisen (zoals bijv. de oudere HCC-blokkaarten), dan kunnen twee voedingen op bovenstaande wijze worden gekoppeld (zie schema 05).

De gemeenschappelijke draad dient voldoende diameter te hebben. Vergeet ook hier de zekeringen niet (zie boven).

Let-op.jpg
  LET OP
Gebruik bij trafo's en/of voedingen altijd zekeringen!
Lees ook de informatie over elektriciteit in het artikel 'Veilig werken' (zie: 'Meer informatie').

Meer informatie

Encyclopedie:Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 24 mei 2023 11:11 (CET)