Persoonlijke instellingen

Metingen aan een elco die aangesloten is op de digitale spanning

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Metingen aan elco's verbonden met digitale spanning

Wanneer vanuit een digitale (DCC) spanning een elco wordt opgeladen via een diode, zal de onbelaste gelijkspanning gelijk zijn aan de digitale spanning die op de rails staat. Bij de gemeten spanning moet nog wel de drempelspanningspanning over de diode worden opgeteld. Deze drempelspanning is 0,2 tot 0,65 volt, afhankelijk van de gebruikte diode.

Test Spanning na Diode03.gif
Afbeelding: 01
Meten van de spanning
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Op de rails staat een spanning van 16,75 volt. De digitale spanning wordt gemeten volgens de methode van Klaas Zondervan, zie hieronder bij 'Meer informatie'). De grootte (waarde in microfarad) van de elco maakt niets uit, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Meetresultaten

Om aan te tonen dat de spanning niet afhankelijk is van de elcowaarde, zijn een aantal verschillende elco's getest en de spanning met een digitale multimeter (DMM) gemeten op het gelijkspanningsbereik. Daarbij werden de volgende spanningen gemeten:

Elco-waarde.
(microfarad).
Spanning.
(volt).
1 17,13 volt.
2,2 17,13 volt.
4,7 17,13 volt.
10 17,13 volt.
22 17,13 volt.
47 17,13 volt.
100 17,13 volt.
220 17,13 volt.
470 17,13 volt.
1000 17,13 volt.
Tabel: 01
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Er is geen enkel verschil in de gemeten spanning, deze is onafhankelijk van de waarde van de elco. Dat klopt ook precies, want er is geen belasting (alhoewel er wel een heel lage lekstroom door de elco loopt, maar die is te verwaarlozen).


Test met een aangesloten belasting

Dezelfde test, maar nu met een aangesloten belasting zoals een led, is anders. Dit komt doordat de elco nu bij elke periode van de spanning zowel geladen als ontladen wordt.

Test Spanning na Diode01.gif
Afbeelding: 02
Meten van de spanning bij belasting
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Tijdens de positieve fase van de digitale spanning wordt de elco opgeladen. Tijdens de negatieve fase loopt er stroom vanuit de elco via de weerstand en led naar massa. Hierdoor zal het spanningsniveau op de elco lager zijn. Als wordt gemeten met verschillende elco-waarden, zal er een verschil geconstateerd worden.

Test Spanning na Diode02.gif
Afbeelding: 03
Meten van de spanning bij zwaardere belasting
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Meetresultaten

Er is nu wel een verschil in de hoogte van de spanning afhankelijk van de waarde. Dat komt doordat er bij een grotere elco-waarde meer stroom opgeslagen wordt. Het ontladen duurt - bij gelijkblijvende stroom - bij het gebruik van een grotere elco-waarde langer.

Uit de metingen blijkt nu:

Elco-waarde.
(microfarad).
Spanning bij één led.
(volt).
Spanning bij drie leds.
(volt).
1 16,71 14,87
2,2 16,42 15,66
4,7 16,62 16,17
10 16,69 16,38
22 16,74 16,51
47 16,77 16,58
100 16,79 16,65
220 16,79 16,65
470 16,79 16,65
1000 16,79 16,65
Tabel: 02
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Hieruit valt te concluderen dat vanaf een waarde van 100 microfarad de spanning niet meer stijgt.

Naar verwachting zal de spanning bij nog meer aangesloten leds nog weer andere waarden vertonen, daar dan de belasting groter is.


Meer informatie

Externe website:
Klaas Zondervan. Meten van de digitale spanning.Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 12 jun 2023 9:45 (CET)