Persoonlijke instellingen

Oplossing Inglenook Sidings

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Adrian Wymann - Vertaling door Peter Bladergroen


In het artikel Inglenook Sidings (zie: 'Meer informatie'), heeft u kennis kunnen maken met één van de bekendste rangeerpuzzels ter wereld. In dit artikel beschrijven we de oplossing en de strategie van deze puzzel van Alan Wright. Onderstaande tekst komt van Adrian Wymann, die een goed gedocumenteerde website heeft opgezet met betrekking tot rangeerpuzzels. In onderstaande tekening staat het eerder beschreven sporenplan. Uit acht wagens moet een trein worden samengesteld van vijf wagens, zoals in de tekening is aangegeven.

Zeer Groot
Afbeelding: 01
Start- en eindsituatie
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Zowel beginners als gevorderden vragen zich af wat de meest optimale manier is om de Inglenook Sidings rangeerpuzzels op te lossen. Dit staat of valt met een logische benadering van dit probleem. Hier volgt aan de hand van een aantal duidelijke illustraties een handleiding. Het is slechts een voorbeeld van een situatie. Alleen al op dit kleine stukje spoor zijn enkele honderden puzzels te bedenken. De aanpak is evenwel altijd dezelfde. Houd daarbij de onderstaande drie vuistregels in gedachten en alles wordt oplosbaar.

Vuistregel 1: Overzie het gehele plaatje

Om de systematiek van de 'Inglenook Sidings' rangeerpuzzel te begrijpen dient in acht te worden genomen dat er veertien plaatsen zijn waar rollend materieel kan worden neergezet aan het eind van de rangeerbeweging.

Zeer Groot
Afbeelding: 02
Mogelijke posities
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Acht van deze plaatsen zijn bezet door wagens. Er blijven zodoende steeds zes open plaatsen over (in de afbeeldingen aangegeven als witte vakken). U moet zich niet blind staren op alléén de wagens (ofwel de bezette plaatsen). Ook met de open plaatsen kan worden geschoven. Het kan in sommige gevallen zelfs belangrijker zijn te weten waar de open plaatsen zich bevinden, dan waar de wagens zich op dat moment bevinden. Onthoud dus goed dat de open plaatsen bepalen welke wagens waar naartoe verplaatst kunnen worden.

Vuistregel 2: Maak ruimte

Kijk vervolgens naar plaatsen waar wagens staan die geen deel uitmaken van de gevraagde treinsamenstelling. We noemen dit hier voor het gemak maar overbodige wagens (grijze vakken).
Voor alle duidelijkheid: De locomotief is hier steeds op dezelfde uitgangspositie afgebeeld (groene loc). In de praktijk is het bij het oplossen van de puzzel natuurlijk niet nodig de locomotief iedere keer weer naar dit punt terug te laten rijden. Als de wissels maar omgelegd kunnen worden.

Zeer Groot
Afbeelding: 03
Overbodige wagens
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Er moet vanzelfsprekend met de wagens kunnen worden gereden om deze puzzel met succes op te lossen. Het is dus belangrijk om de overtollige wagens, die alleen maar in de weg staan, ergens te parkeren. De afbeeldingen spreken voor zich. In eerste instantie is er voor het formeren van de treinsamenstelling één – twee – drie – vier – vijf geen enkele wagen bereikbaar. Eerst zullen dus de overbodige wagens moeten worden weggezet, voordat er met het samenstellen van de trein kan worden begonnen.

Zeer Groot
Afbeelding: 04
Verplaatsen van de overbodige wagens
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Andere opstellingen bieden soms de mogelijkheid om de wagens meteen in de vereiste volgorde te rangeren, maar hoewel er genoeg open plaatsen zijn om vrijelijk te kunnen rijden, moeten steeds alle overbodige wagens zo worden neergezet dat zij niet in de weg staan.

Zeer Groot
Afbeelding: 05
Verplaatsen van de overbodige wagens (deel 2)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Vuistregel 3: Tel van achteren naar voren

Om alle vereiste wagens te bereiken is het belangrijk om heel logisch na te denken. Simpelweg wagen drie voor wagen vier zetten zal niet echt helpen, aangezien de andere wagens voor en achter deze samenstelling geplaatst moeten worden. Soms wordt er met één enkele wagen gereden, dan weer met meerdere. Tel daarbij van achteren naar voren. Probeer wagen vijf aan het eind van een spoor te krijgen, om daar de opvolgende wagen (vier) voor te koppelen. Als dat niet mogelijk is probeer dit dan met wagen vier.

In ons voorbeeld worden allereerst de posities van de wagens vier en vijf verwisseld.

Zeer Groot
Afbeelding: 06
Verplaatsen van de beoogde wagens
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 07
Verplaatsen van de beoogde wagens (deel 2)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 08
Verplaatsen van de beoogde wagens (deel 3)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 09
Verplaatsen van de beoogde wagens (deel 4)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 10
Verplaatsen van de beoogde wagens (deel 5)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 11
Verplaatsen van de beoogde wagens (deel 6)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

De wagens vier en vijf staan nu op volgorde. De aandacht gaat nu uit naar de overige drie wagens, die in dit geval ter illustratie, op de meest lastige manier zijn neergezet. Ze staan precies in de verkeerde volgorde en vragen het maximum aan rangeerbewegingen om ze in de goede volgorde te krijgen.

Zeer Groot
Afbeelding: 12
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 13
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 2)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Op dit punt aangeland is Vuistregel 1 van het allergrootste belang (Overzie het hele plaatje). Maak nu gebruik van het verplaatsen van vrije plaatsen. In dit geval betekent dat het aankoppelen van enkele van de overbodige wagens, om daarmee ruimte te scheppen en met die samenstelling de volgende rangeerbewegingen te maken.

Zeer Groot
Afbeelding: 14
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 3)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 15
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 4)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 16
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 5)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 17
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 6)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 18
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 7)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 19
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 8)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 20
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 9)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt


Zeer Groot
Afbeelding: 21
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 10)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Ga nu terug naar wagen één, koppel die aan, rijd vooruit met de wagens één en twee, ga terug en koppel aan met wagen drie en zie, de trein is klaar voor vertrek, met alle wagens in de juiste volgorde!

Zeer Groot
Afbeelding: 22
Rangeren op volgorde van de beoogde wagens (deel 11)
Bron: Adrian Wymann/Hans van de Burgt

Meer informatie

Encyclopedie:
Externe websites:
Wikipedia over Inglenook Sidings.
Adrian Wymann. Shunting Puzzles.
Alan Wright. Inglenook SidingsHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie