Persoonlijke instellingen

Symbolen op rollend materieel

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Chris (Lok6494) en Paul Bender - Bewerkt door Fred Eikelboom }Update= Fred Eikelboom


Inleiding

Elke bak van een treinstel en ieder los rijtuig en elke goederenwagen is voorzien van diverse symbolen en opschriften (de UIC-rijtuigcode). Voordat het UIC-systeem vanaf 1 oktober 1964 werd ingevoerd, gebruikte de NS eigen soortnamen (soortmerken, telegrafische verkortingen, verkorte benamingen) voor haar goederenwagens (zie: voorgaande pagina). De UIC-rijtuigcode geeft aan wat voor type materieel het is en welke voorzieningen aan boord zijn. Aan de hand van de rijtuigcode kan een rangeerder of andere belanghebbende, direct zien met welk materieeltype hij te doen heeft. Deze nummers bevinden zich aan beide kanten van de voertuigen. Dit UIC-nummer is later vervangen door het Europese Voertuig Nummer (EVN).

Wagenopschriften01.jpg Wagenopschriften02.jpg
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Symbolen op een goederenwagen Andere symbolen op een goederenwagen
Foto gemaakt door: Rino (NickName op het BNLS-forum: 'Rockerbox2' Foto gemaakt door: Rino (NickName op het BNLS-forum: 'Rockerbox2'

De opschriften

Verklaring van de opschriften op de linker foto (afbeelding 01):

Uiterst links de remsteller. Daarnaast de aanduiding van de remsystemen waarmee deze wagen compatibel is. KE-GP-A geeft aan welk merk en type -tripleklep (driewegklep) er onder de voertuigen zit. De letters links van de streep zijn de fabrikantcode, in dit geval Knorr. De E geeft aan 'met eenheidswerking'. Onder KE staat een gewicht vermeld: 'Max. 60t'.
Achter de streep staat de remcode, in dit geval G voor de langzaamwerkende remstand en P voor de snelwerkende remstand. De A achter de tweede streep betekent dat de afstelling van de G/P-stand automatisch is.
De P/G omstelling heeft te maken met het gedrag van de tripleklep.

  • Bij de P-stand reageert de tripleklep bijna direct op drukveranderingen in de treinleiding.
  • In de G-stand zit er een vertraging in de reactie van de tripleklep.

De vertraging bij de G-stand wordt gebruikt omdat bij goederentreinen de luchtleiding dusdanig lang kan worden, dat er een vertraging kan ontstaan tussen de treinleidingdruk voorin de trein, t.o.v. achterin de trein. Hierdoor bestaat de kans dat de triplekleppen achterin de trein nog in de stand 'remmen' staan, terwijl voorin de trein (bij de loc) de triplekleppen al in de stand 'lossen' kunnen staan bij een vulstoot (het openen van de remkraan door de machinist). Zonder de vertraging bij de G-stand bestaat de kans dat de koppelingen kapot getrokkken worden. De vertraging in de 'G'-stand voorkomt dus dit scenario.

Naast de remcodeaanduiding ziet u een tabel met de max. toegestane belading bij inzet als S-goederentrein of bij 120 km/h. De letter S in het raster linksboven wil zeggen dat de wagen beladen max. 100 km/u mag rijden en het max. laadgewicht per asdruk op een A, B, C, of D -baanvak. De 120 eronder met daarachter 00,0).geeft aan dat de wagen leeg zonder lading 120 km/u mag rijden.

Het grote raster met de letters A B C D heeft met de baanvakken te maken i.v.m. de aslast.

A = max. 17,5 ton asdruk.
B = max. 20 ton asdruk.
C = max. 22,5 ton asdruk.
D = max. 25 ton asdruk.

Met daarachter het van toepassing zijnde maximum totaalgewicht.

Sglps is de voertuigcode. Dit is een wagen waarop zowel containers als (zware) voertuigen vervoerd kunnen worden.

Wit omrand, het eigen gewicht van de wagen. In dit geval 24000 ofwel 24 ton.
Daaronder, rood omkadert, staat de remkracht van de handrem: 21 ton.
Het rode kader rond het handremgewicht, geeft aan dat de handrem zich aan de zijkant van de wagen bevindt. Is dit handremkader wit, dan bevindt de handrem zich op een bordes/balkon. Bij wagens zonder handrem is alleen het ledig eigen gewicht te zien, zonder het handremkader eronder.

Daaronder de lengte van de wagen over de buffers gemeten: 19,9 meter.

Daaronder de onderlinge afstand tussen de draaistelopleggingen: 14,85 meter.

Daarnaast de lengte van de laadvloer: 18,7 meter, en daaronder het nuttig oppervlak van de laadvloer: 51 m².

Het raster rechts (op het frame) is een beladingsraster van het maximaal te laden gewicht tussen de letters die op de stelbalk staan A - A = 2m. = ..t. B - B = 5m. = ..t enz. Hier zien we per beladingsoort een kolom met max. toegestane tonnages.

Verklaring van de opschriften op de rechter foto (afbeelding 02):

Het lange nummer is het UIC-wagennummer:
33 = regiemnummer.
84 = landnummer, in dit geval Nederland.
4726 = wagensoort.
843 = wagennummer.
5 = controlecijfer.
P (in het witte kader) = wagen is eigendom van een particuliere onderneming.

RIV= wagen is toegelaten op het Europese spoorwegnet.
NL = Nederland.
DVVO = Defensie Verkeers- en VervoersOrganisatie.
Sglps = wagentype.
Depot = standplaats.

Er staan twee hoogtes op t.o.v. bovenkant spoorstaaf:

  • 1220 met een pijltje eronder is de standaard laadvloerhoogte, gemeten vanaf BS (bovenkant spoorstaaf).
  • 1240 met een pijltje eronder is de laadvloerhoogte bij gebruik als containerwagen, gemeten vanaf BS (bovenkant spoorstaaf).

Als containerdraagwagen worden bij deze wagens de twistlockplaten op de wagenvloer gedraaid (die ziet u bij beide opschriftpanelen naar beneden hangen). Kennelijk komt met deze platen de beladingshoogte twee cm. omhoog. De hoogte van de laadvloer is weer van belang om te bepalen of de ladinghoogte binnen PVR (profiel van vrije ruimte) blijft.

Rechtsboven staat dat de hellingshoek kleiner moet blijven dan 2,30. Maar om welke hoek het gaat is bij de redactie niet bekend.
Daaronder staat R 35m. Dit is de minimaal te doorrijden boogstraal (d.w.z. zonder dat e.a. tegen aanslagnokken aan komt of kapot gaat).

Daaronder een melding "Met tanks of vrachtwagens beladen wagen niet afstoten of heuvelen". Dit betekent dat je alleen als de wagen als containerdraagwagen in gebruik is, mag heuvelen of afstoten.

Zelf maken van opschriften?

Mits u de beschikking heeft over een geschikte decal-printer, is dat zelf te doen (zie: artikel 'Decals'). Anders kunt u bij 'Meer informatie') wel iemand vinden die dat klusje voor u uit kan voeren.


Meer informatie

Encyclopedie:
Informatie over het PVR.
Zelf decals maken
Meer afkortingen.
Beneluxspoor.net:
over symbolen op rollend materieel.
Externe website:
Decals.
Decals.
Decals.
Wikipedia over landencode.
Wikipedia over remgewicht.
Wikipedia over remopschriften.
Literatuur:
Spoorwegwet (remgewichten).


BronnenHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 30 apr 2023 15:03 (CET)