Persoonlijke instellingen

Codering op Poolse locomotieven en treinstellen

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net - Bewerkt door Dick van der Knaap


Codering Poolse locomotieven

In Wikipedia wordt dit in het Engels of Duits uitgelegd. Daarvan geven we hier samengevat de vertaling.

Stoomlocomotieven

In tegenstelling tot de bekende Nederlandse coderingen voor stoomlocs, gebruikte de PKP (Poolse Staatsspoorwegen) een afwijkende codering. Een locnummer bestaat uit twee delen, die door een spatie worden gescheiden. In de praktijk worden beide delen ook als aparte bordjes op het machinistenhuis aangebracht. Het tweede deel, op een apart bordje, was uitsluitend een volgnummer.
Voor het eerste deel ging men als volgt te werk:

Allereerst werd met een hoofdletter de inzetbaarheid van de loc aangegeven:

 • P = Pospieszny (sneltreinloc).
 • O = Osobowy (personentreinloc).
 • T = Towarowy (goederentreinloc).

Een extra hoofdletter K kan hier aan worden toegevoegd (Kuzy) en geeft dan aan dat we met een tenderloc te maken hebben.
Vervolgens komt nog een kleine letter, die de asindeling weergeeft:

Letter. As-indeling.
a B
b B1
c 1B
d 2B
e 1B1
f 1B2, 2B1
g 2B2
h C
Letter. As-indeling.
i 1C, C1
k 2C
l 1C1
m 2C1
n 1C2
o 2C2
p D
r 1D
Letter. As-indeling.
s 2D
t 1D1
u 2D1
v 1D2
w E
x E1
y 1E
z 1E1
Tabel: 01
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Hierna volgt bij het eerste deel nog een getal, dat de herkomst aanduidt:

Getal. Herkomst.
1....10 Pruisen, na 1945 ook Deutsche Reichsbahn.
11...19 Van Oostenrijkse afkomst.
20... Nieuwbouw, waarbij het getal het jaartal aangeeft.
101... Andere afkomst.
201... Nieuwbouw vanaf 1945, uit het buitenland afkomstig.
Tabel: 02
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Een OKo1 was dus een 2C2 tenderloc van Duitse afkomst, geschikt voor reizigersverkeer.

De tenders van stoomlocomotieven hadden een eigen nummer. Dit bestond uit twee cijfers, die de watervoorraad in m³ weergaf, gevolgd door een hoofdletter die het aantal assen aangaf, waarna tenslotte nog de herkomst werd aangegeven met een getal, zoals boven omschreven.
De 22D2 121 was dus een vierassige tender van Duitse afkomst met 22 m³ waterinhoud, volgnummer 121.
Met 22D25 17 werd een vergelijkbare tender aangegeven, maar gebouwd in Polen volgens een in 1925 goedgekeurd bestek, volgnummer 17.

Diesel en elektrische locomotieven

De eerste letter is een hoofdletter, die de krachtbron aangeeft: S (Spalinowa) voor diesels, of E (Eelektryczna) voor elocs.
De tweede letter is eveneens een hoofdletter. De betekenis daarvan varieert met het soort voertuigen:

- Locomotieven:

 • P = Pasazerska (personentreinloc).
 • T = Towarowy (goederentreinloc).
 • U = Uniwersalna (universele loc).
 • M = Manewrowa (rangeerloc).

- Elektrische treinstellen:

 • W = wysoki ( hoge perrons)
 • N = niski (zowel hoge als lage perrons)
 • D = dalekobiezny (langeafstandsverkeer)

- Dieseltreinstellen:

 • D = langeafstandsverkeer.
 • N = voorstadsverkeer.
 • R = speciale doeleinden, zoals mobiele werkplaatsen, noodhulp e.d.
 • A = railbus (Pools: autobus szynowy).

Na de lettercode volgt nog een tweecijferige code. Voor elektrische voertuigen geeft die de asindeling en de stroomsoort aan volgens onderstaand schema:

 • 01–14 vierassig (BoBo), gelijkspanning van 3 kV.
 • 15–19 vierassig (BoBo), wisselspanning.
 • 20–34 zesassig (CoCo), gelijkspanning van 3 kV.
 • 35–39 zesassig (CoCo), wisselspanning.
 • 40–49 andere types

- Elektrische treinstellen:

Deze kregen:

 • 51–64 voor driewagenstellen, gelijkspanning van 3 kV.
 • 65–69 voor driewagenstellen, wisselspanning.
 • 70–74 voor vierwagenstellen, gelijkspanning van 3 kV.
 • 75–79 voor vierwagenstellen, wisselspanning.
 • 80–89 éénwagenrijtuig, spanning of stroomsoort niet nader aangegeven.
 • 90–93 tweewagenstellen, 800 volt gelijkspanning.
 • 94–99 overigen.

In treinstellen werd dan via een kleine letter nog extra aangegeven of we te maken hebben met een motorwagen, stuurstandrijtuig, tussenwagen enz.

- Diesellocomotieven:

 • 01–09 - mechanische overbrenging, zonder mogelijkheid van treinschakeling.
 • 10–15 - mechanische overbrenging, met mogelijkheid van treinschakeling.
 • 15–24 - hydraulische overbrenging, zonder mogelijkheid van treinschakeling.
 • 25–29 - hydraulische overbrenging, met mogelijkheid van treinschakeling.
 • 30–39 - elektrische overbrenging, zonder mogelijkheid van treinschakeling.
 • 40–49 - elektrische overbrenging, met mogelijkheid van treinschakeling.

- Dieseltreinstellen:

 • 51–59 - mechanische overbrenging, zonder mogelijkheid van treinschakeling.
 • 60–69 - mechanische overbrenging, met mogelijkheid van treinschakeling.
 • 70–79 - hydraulische overbrenging, zonder mogelijkheid van treinschakeling.
 • 80–89 - hydraulische overbrenging, met mogelijkheid van treinschakeling.
 • 90–94 - elektrische overbrenging, zonder mogelijkheid van treinschakeling.
 • 95–99 - elektrische overbrenging, met mogelijkheid van treinschakeling.

Meer informatie

Encyclopedie:


BronnenHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 12 sep 2023 10:29 (CET)