Persoonlijke instellingen

Digitale spanning meten

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


De digitale spanning meten die op de rails staat, kan niet eenvoudig met een multimeter op AC of DC bereik. De digitale spanning die op de rails staat, is namelijk geen sinus-golfvorm zoals bij wisselspanning en ook geen pure gelijkspanning. Het DCC signaal is een symmetrische blokgolfvormige wisselspanning. De blokgolf is voor te stellen als de streepjes van een barcode, zie het artikel "Inleiding digitale baanbesturing". Het signaal bestaat uit een spanning die (bij schaal H0) tussen ± plus 18 volt en min 18 volt wisselt, met verschillende pulslengtes. Het totale spanningsverschil tussen de beide spoorstaven is dus ongeveer 18 volt.

Volgens NEM 670 en NEM 671 zijn de lange pulsen 100 microseconden lang. De korte pulsen zijn 58 microseconden lang. Een lange positieve en een lange negatieve puls vormen samen een logische '0'. Een korte positieve en een korte negatieve puls vormen samen een logische '1'. Met behulp van bijvoorbeeld een digitale centrale, kunnen combinaties van 'nullen' en 'enen' op de rails worden gezet. Daarmee kunnen dan de (loc)decoders worden aangestuurd.

Meten van de spanning

Het meten van de digitale spanning kan niet zonder een adapter worden gedaan. Een normale (RMS) voltmeter of een digitale multimeter (DMM) geven afwijkende spanningswaarden. Om de werkelijk aanwezige spanning te meten bestaat in de handel verkrijgbare apparatuur, zoals de RRAmp (zie: 'Meer informatie'), hieronder).

Een adapterschakeling om de digitale spanning te kunnen meten met een digitale multimeter is ook zelf te maken. Hieronder twee schema's waarmee de spanning op de spoorstaven staat te meten is. Bij 'drierail' gaat het dan om de spanning die tussen de puntcontacten en de spoorstaven staat.

Nog mooier is het om de meting rechtstreeks met een oscilloscoop te doen, dan is ook de vorm van het signaal te zien.

NMRA meetmethode

De NMRA geeft in S-9-1.2 bij punt 2.2.1 aan dat er een 1k-weerstand over de spoorstaven aangesloten dient te worden bij het meten van de railspanning (zie 'Meer informatie'). Deze weerstand is in onderstaande schema's opgenomen. Bij het meten mogen er verder geen stroomverbruikers op de centrale aangesloten zijn. Bij het meten aan de baan dienen dus alle locomotieven en alle wagens/rijtuigen met detectie en/of verlichting van de baan gehaald te worden. Zijn er wisseldecoders e.d. op de railaansluiting aangesloten, dan dienen die ook allemaal losgekoppeld te worden, maar dat is meestal geen haalbare kaart. De gemakkelijkste meetmethode is dan ook: centrale loskoppelen van de baan en dan de spanning op de uitgang (railaansluiting) van de centrale meten. Als er een apart programmeerspoor aanwezig is, kan dat ook gebruikt worden om de spanning te meten.

Meetschakeling-01.gif Meetschakeling-01a.gif
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Schakeling met germaniumdiode Schakeling met bruggelijkrichter
Foto gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Germaniumdiode

In schema 01 is een germaniumdiode toegepast. Deze heeft een lagere drempelspanning dan een siliciumdiode. Door de lagere drempelspanning komt de uitgangsspanning beter overeen met de ingangsspanning van de schakeling. Ofwel, er is minder spanningsverlies. Het toegepaste type is een 1N60. Andere germaniumtypes kunnen ook gebruikt worden, zoals de 1N34A, OA90 en OA91.

Bruggelijkrichter

In schema 02 is een bruggelijkrichter toegepast. In de meeste gevallen bestaat een bruggelijkrichter uit siliciumdiodes. Bruggelijkrichters met germaniumdiodes zijn in de handel zeer moeilijk verkrijgbaar. De bruggelijkrichter kan ook worden vervangen door vier losse 1N60 of door vier losse 1N4148 diodes.

De drempelspanning van de schakeling wordt ook hier weer met behulp van een 9 volt blokbatterij gemeten en opgeteld bij de gemeten uitgangsspanning. Doordat de spanning nu dubbelzijdig gelijkgericht wordt, zal er een iets andere spanning op de uitgang te meten zijn. Er moet nu twee maal de drempelspanning bij de gemeten waarde worden opgeteld. Een voorbeeld: bij een ECoS 1 werd achter de gelijkrichter een spanning van 16,7 volt gemeten. Bij toepassing van een bruggelijkrichter (met 4x 1N4148) moet daar nog twee maal 0,65 volt bij opgeteld worden. De digitale spanning bedraagt dus 16,7 + (2×0,65) = 18 volt.

Elco voor afvlakking

Wat gebeurt er wanneer een aantal LEDs in een rijtuig worden ingebouwd met een voedingsschakeling met een bruggelijkrichter en een elco om de spanning af te vlakken? Dat is te zien wanneer de elco in schema 02 wordt vervangen door een elco van 1000 µF en dan op schakelaar S1 wordt gedrukt. Nu blijkt dat de spanning op de plus en de min van de gelijkrichter hoger is. Bij de ECoS 1 werd na het sluiten van de schakelaar een spanning van 17,5 volt op de plus en min van de gelijkrichter gemeten.

Dat is hetzelfde effect wat te zien is wanneer een trafo met een secundaire spanning van 12 volt AC op een bruggelijkrichter met elco wordt aangesloten. Dan staat op de plus en min van de bruggelijkrichter en de elco ook een hogere spanning dan op de ingang van de gelijkrichter (een factor √2 = 1,41 hoger)

Drempelspanning meten

Zoals hierboven al vermeld, gaat het bij een diode om de drempelspanning, die moet bekend zijn en bij de uitgangsspanning van de adapterschakeling worden opgeteld om de juiste waarde te verkrijgen. De drempelspanning is te vinden in de datasheet van de fabrikant, maar deze is ook zelf te meten.

Stapspanning-meten-01.gif
Afbeelding: 03
Meten van de drempelspanning
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Bij een diode is de drempelspanning mede afhankelijk van de stroom die door de diode loopt. Bij toenemende stroom door de diode zal de drempelspanning evenredig toenemen. Daar er bij het meten met een multimeter een zeer lage stroom door de diode vloeit (het gaat om enige mA), zal die drempelspanning laag zijn en tevens constant.

Bij gebruik van losse diodes gaat het meten van de drempelspanning heel eenvoudig; meet met een multimeter de spanning op een 9 volt blokbatterij. In het voorbeeld van schema 03 is dat bijvoorbeeld een spanning van 8,94 volt. Sluit daarna de batterij aan op de ingang van de schakeling van afbeelding 03 en meet op de uitgang hoeveel spanning daar aanwezig is. Het verschil tussen die twee is de drempelspanning over de diode. In het voorbeeld is dat (8,94 - 8,81) = 0,13 volt. Tel deze waarde op bij de gemeten waarde van de te meten spanning op de spoorstaven.

Bij een bruggelijkrichter is het ook mogelijk te bepalen hoe hoog de drempelspanning is. Sluit dan in plaats van de diode in schema 03, één faseaansluiting (~) en de plus van de gelijkrichter aan (de faseaansluiting aan de plus van de batterij en de plus van de bruggelijkrichter aan meterzijde). De gemeten waarde moet worden verdubbeld om de juiste waarde straks bij de te meten spanning op de spoorstaven op te tellen.

De waarde van C1

Elco C1 had bij de testen een waarde van 0,47 microfarad. De waarde van C1 mag liggen tussen 0,1 en 1 microfarad.


Meer informatie

Encyclopedie
Externe websites:
Meten van de digitale spanning (pdf).
RRAmp DCC-spanning-/stroomtester.
Meten van de digitale spanning.


BronnenHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 


Laatste wijziging: 1 mrt 2023 9:48 (CET)