Persoonlijke instellingen

Faller 161772 verkeersregeling met servo

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


In het Faller Car System (FCS) kan de Faller 161772 verkeersregeling met servo gebruikt worden. Daarvoor moet een servo-aansturing toegevoegd worden. De servo wordt dan bediend via dezelfde aansluitingen (+ en A5) als de gewone Faller-wissel.

De werking

Onder een FCS voertuig moet op de juiste plaats een extra magneetje gemonteerd worden. Het voertuig passeert sensor 3 en daarna sensor 1. De extra magneet activeert sensor 1, waarna de wegsplitsing gedurende 1 seconde in de stand 'afbuigen' wordt gezet door de servo. Het voertuig buigt af en passeert daarna met de extra magneet sensor 2. Sensor 2 activeert nu de module waardoor de stopspoel op de halte spanning krijgt. Op hetzelfde moment gaat de wachttijd in. Zodra het voertuig bij 'Halte' aangekomen is, stopt het.

Aansl-schema Faller 1772 en servo-aansturing-01.gif
Afbeelding: 01
Aansluiting van servo op verkeersregel-module voor bushalte.
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom


Wachttijd

De wachttijd kan met P1 van 7 t/m 35 seconden ingesteld worden.

Het overige verkeer

Alle voertuigen die over sensor 3 rijden, gaan gewoon rechtdoor. Wanneer een voertuig sensor 3 passeert, wordt de wachttijd opnieuw gestart. Pas wanneer er langere tijd geen voertuigen over sensor 3 rijden, krijgt het voertuig bij de stopspoel toestemming om te vertrekken.

Wanneer er voertuigen naderen die voorzien zijn van een extra magneetje dan rijden deze ook gewoon door, totdat de stopplaats vrij is.

Werkvolgorde

De beste volgorde van de werkzaamheden i.v.m het wissel en de aansturing is:

 • plaats eerst het wissel;
 • monteer de rijdraad van de halteplaats;
 • meet de slag van de onderste arm op (de afstand die het oog aflegt van doorgaand naar afslaand);
 • stel de TM 72726 'Mode' in op 'continue';
 • sluit de servo aan op de TM 72726 volgens de kleuren in afbeelding 01;
 • stel de servo af (slag net zo groot als de slag van het wissel, arm in ruststand volgens afbeelding 04);
 • stel daarna de snelheid van de servo-arm in;
 • monteer de servo onder de plaat, met de arm schuin naar beneden volgens afbeelding 04;
 • monteer de TM 72726 onder de plaat (houd hierbij rekening met de lengte van aansluitkabel van de servo);
 • sluit daarna de servo aan op de TM 72726 (let op de juiste positie van de stekker);
 • sluit daarna de bedrading naar de voeding aan;
 • verbind de arm van het wissel met de servo;
 • daarna slag van de servo fijn afregelen, zodat het wissel in de juiste posities stopt; (zie ook: Testen van de servo-posities)
 • daarna de 1772 op zijn plaats monteren en de bedrading van de de 16 volt~ voeding aansluiten. Houd hierbij rekening met de lengte van de draden naar de sensoren.

Testen van de servo-posities

Sluit na het afstellen van de servo de ingang 'In 1' even aan op de 16 volt~ voeding (tijdelijk een paar extra draden aansluiten op de voeding-ingang van de TM 72726 en de draden even op ingang 'In 1' houden). Dan is te zien of de servo in de juiste positie komt. Zo, niet, dan beter afstellen. Let op! De draden + en A5 van de 1772 naar de TM 72726 nog niet aansluiten.

Het wissel

Rijdraad-wisselscharnier.gif
Afbeelding: 02
Wissel-constructie (zij-aanzicht en bovenaanzicht).
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom


Een voorbeeld voor het maken van het wissel: neem een stukje rijdraad en buig dit haaks om zoals in afbeelding 02. Maak nu een lagerbus van bijvoorbeeld een afgeknipt wattenstaafje. Maak in de plaat, op de plaats waar het scharnierpunt komt, een gat waar de lagerbus strak in past. De lagerbus komt gelijk met de bovenzijde van de (nog te maken) verlaging en moet circa 2 mm onder de plaat uitsteken. Steek nu het haaks omgebogen stuk draad van boven af in de lagerbus. Teken nu de beide eindposities van het wissel af.

Rijdraad-wisselscharnier-02.gif
Afbeelding: 03
Wissel-constructie (zij-aanzicht en bovenaanzicht).
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom


Maak nu een verlaging in de plaat ter dikte van iets meer dan de rijdraad-dikte, zodat het wissel straks vrij onder het wegoppervlak kan bewegen. Het oranje gedeelte moet dieper gemaakt worden. (zie afbeelding 03). Neem nu een enkele kroonsteen, verwijder het kunststof en zaag deze doormidden. Monteer nu de halve kroonsteen om de as van het wissel, zodat het wissel niet naar boven bewogen kan worden. Zorg wel voor een beetje speling, want de wissel-draad moet soepel kunnen bewegen (zie afbeelding 03). Eventueel een metalen- of kunststof ring tussen lagerbus en kroonsteen aanbrengen.

Bepaal de positie van de servo wanneer dat gereed is. Hieraan is een koppelstukje (verbindingsstang) bevestigd (zie afbeelding 04), dat straks verbonden wordt met het wissel. Dit vergt enig pas- en meetwerk.


Servo-montage-01.gif
Afbeelding: 04
Bevestiging van servo en koppelstang. Wissel en servo staan hier in de ruststand: 'rechtdoor'.
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Wanneer de servo gemonteerd is, buig dan het gedeelte van de draad dat onder de kroonsteen uitsteekt haaks om (zie afbeelding 03). Gebruik hierbij een tang om de kroonsteen te steunen, anders vervormt de draad erboven en draait het wissel niet meer soepel. Denk er daarbij aan, dat dit gebeurt in een zodanige positie dat de koppelstang goed met de servo verbonden kan worden. Maak nu een oog aan de draad waar straks de koppelstang in past (zie afbeelding 04).

Hierna de slag (beide eindposities) van de servo-arm afstellen. Verbind het wissel pas met de servo wanneer de slag juist is afgesteld anders is de kans groot dat er iets beschadigt. Daarna de eindposities van de servo exact afstellen, zodat het wissel in de juiste positie staat bij 'rechtdoor' en 'afbuigen'. Sluit ook hierbij de ingang 'In 1' even aan op de 16 volt~ voeding, om te zien of de juiste stand(en) bereikt wordt. Verwijder nu de extra draden van de 16 volt~ voeding naar ingang 'In 1'. Pas daarna de draden + en A5 van de 1772 naar de TM 72726 aansluiten.

De positie van de sensoren

Sensoren 1 en 2 bevinden zich naast de rijdraad. Sensor 3 bevindt zich in een onderbreking van de rijdraad. Maar... op welke afstand van het wissel moeten nu de sensoren 1, 2 en 3 geplaatst worden voor de besturing? De enige indicatie voor sensor 3 is de tijdsduur dat het wissel omklapt naar de afbuigende stand, namelijk 1 seconde. Dus het voertuig met de extra magneet moet binnen 1 seconde van sensor 3 naar het wissel rijden. Om dus de exacte afstand te weten, moet de rijsnelheid van het voertuig bekend zijn.

Sensor 1 moet op dezelfde afstand van de rijdraad gemonteerd worden als de afstand midden voertuig - midden extra magneet. Sensor 2 vergt enig testwerk. Hiervoor moet het voertuig rijdend de rijdraad naar de halte volgen. De zijwaartse positie van sensor 2 is namelijk afhankelijk van de afstand tussen de twee bochten na het wissel én de positie van de extra magneet op het voertuig. Stop het voertuig wanneer de extra magneet het wissel gepasseerd is en teken de plaats van de extra magneet (het midden ervan) af op de rijbaan. Boor hier een gat voor sensor 2.

Meerdere voertuigen bij de halte gebruik maken

ij twee autobussen die om beurten kunnen stoppen bij de halte, is het zaak ervoor te zorgen dat de afstand stuurmagneet - extra magneet exact gelijk is. Zo niet, dan bestaat de kans dat de extra magneet van een van de voertuigen sensor 2 mist. Tevens dienen de extra magneten even ver van het midden van het voertuig te zitten.

De voeding

Voor de voeding adviseert Faller de transformator met artikelnummer 180641 (50 VA, 50-60 Hz).

Deze levert:

 • 16 volt~, 3,15 A;
 • 12 volt=,   0,6 A;
 •   5 volt=,   0,6 A.

Sensoren

Voor de sensoren zijn de originele BV14123 te gebruiken, maar ook reedcontacten van een elektronica-onderdelen leverancier zijn bruikbaar.

Update

Het bestelnummer 161772 is inmiddels vervangen door 161651.


Meer informatie

Encyclopedie:
Externe websites:
Module 161651 (verkeersregeling).
Aansluitschema 161651 (verkeersregeling).
Gebruiksaanwijzing 161653 (bushalte/benzinestation).
Inbouwsjabloon 161653 (bushalte/benzinestation).
Gebruiksaanwijzing TM 72726 (servo-aansturing).


BronnenHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 30 apr 2023 11:48 (UTC)