Persoonlijke instellingen

Meten van de motorstroom na het inbouwen van een decoder

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom - Update door Fred EikelboomAmpere-meting-02.gif
Afbeelding: 01
Het aansluiten van een multimeter
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Wanneer u het stroomverbruik van een loc of treinstel met ingebouwde decoder wilt meten, gaat u als volgt te werk:

Het aansluiten van de Multimeter:

Sluit de ~-aansluitingen van een bruggelijkrichter aan in één van de draden vanaf de centrale naar de rails, volgens afbeelding 01. Het maakt daarbij niets uit of u de rode (K) of de bruine draad (J) gebruikt. Sluit daarna de plus van een multimeter (of een gelijkstroom-ampèremeter) aan op de plus van de gelijkrichter. Sluit daarna de min van de multimeter aan op de min van de gelijkrichter. Zet de multimeter op het gelijkspanningsbereik (DC).

Testcondities:

Zorg er voor dat u de testen doet met een koude loc (of treinstel), daar in koude toestand de meeste weerstand optreedt in de motorlagers en in de aandrijving. Bij een warme loc zal er namelijk, doordat de smeermiddelen soepeler geworden zijn, iets minder stroom verbruikt worden.
Het beste is het, om het stroomverbruik te meten op een test-ovaaltje voorzien van twee wissels en een inhaalspoortje, omdat juist in de bogen de motor de zwaarste belasting te verduren krijgt.

Het testen van een loc

Noteer de waarde van CV3 en zet de optrekvertraging uit d.m.v. CV3 (zie handleiding v.d. decoder). De stroom naar de motor wordt dan niet begrensd. Plaats de te testen loc op de rails en koppel daar het maximale aantal wagens/rijtuigen aan, waarmee u in de praktijk gaat rijden. Blijkt dan dat de wielen van de loc gaan slippen, dan dient u het aantal wagens/rijtuigen te verminderen, en moet u straks (na het inbouwen van de decoder) een tweede loc voor de lange trein gaan plaatsen.

Het testen van een treinstel

Plaats het te testen treinstel op de rails.

Het meten van het stroomverbruik van de motor:

  • Zorg er voor dat alle verlichting en een eventuele rookgenerator uitgeschakeld zijn. Draai de regelknop van de centrale nu snel naar het maximum en noteer de hoogste waarde die de meter aangeeft.
  • Zet de trein stil in de boog vlak voor het wissel dat in afbuigende stand staat (zet ook het andere wissel in de afbuigende stand). Herhaal nu de meting en draai de regelaar plotseling helemaal open. Laat de trein nu een aantal rondjes rijden, waarbij deze telkens over het afbuigende inhaalspoor rijdt. Noteer nu weer de hoogst gemeten waarde.

Bovenstaande procedure geeft een realistisch beeld van het maximale stroomverbruik van de motor.

Het totaal-stroomverbruik

U kunt hierna het maximale stroomverbruik meten door alle verlichting, zoals front- en achterverlichting en eventuele op de decoder aangesloten binnenverlichting (bijvoorbeeld de in een treinstel aanwezige LED-strips), in te schakelen, evenals een eventueel aanwezige rookgenerator. Test nu het totaal-stroomverbruik weer op de hierboven aangegeven wijze. U weet dan wat de maximale totaalstroom is, die de decoder moet verwerken.

Vergeet na het meten niet om de optrekvertraging d.m.v. CV3 weer op de juiste waarde in te stellen.

Let-op.jpg
  LET OP
Meet bij een loc met ingebouwde decoder nooit de motorstroom door de loc met de hand tegen te houden.
Dit is slecht voor de decoder en deze kan daardoor defect raken!

Andere redenen om nooit het stroomverbruik te meten met geblokkeerde motor:

  1. Het is niet realistisch. In de praktijk (bij grootspoor en modelspoor!) zullen de wielen bij een te zware last nooit blokkeren, maar gaan slippen!
  2. U meet dan niet het stroomverbruik, maar de kortsluitstroom.
  3. Bovendien is dat een veel te grote belasting voor de kostbare loc-motor en de aandrijving, want grote kans op afbrekende tanden van de tandwielen!

Meer informatie

Encyclopedie:Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 1 mrt 2023 10:25 (UTC)