Persoonlijke instellingen

DC-Car

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Ronald Koerts - Update door Fred Eikelboom


Het DC-Car systeem is ontwikkeld door de heer Claus Ilchmann. Na een bezoek aan Miniatur Wunderland in Hamburg, besloot de heer Ilchmann tot het ontwikkelen van een eigen systeem om voertuigen te laten rijden. Dit op basis van het bekende Faller Car System (FCS).


Het principe

Het DC-Car-systeem gaat uit van het besturen van de modelvoertuigen d.m.v. een decoder. De decoder krijgt de opdrachten via een infraroodsignaal. Hierdoor is het mogelijk - zonder de standaard onderdelen van het Faller Car System, zoals een stopplaats - de voertuigen te laten rijden. De voertuigen volgen gewoon de standaard rijdraad of magneetstrip.

Het DC-Car-systeem kan zonder computer(s) bestuurd worden. Het werkt helemaal met bouwstenen onder de baan en extra infrarood-leds die de benodigde commando's uitzenden. Zo kan er bij een kruising de opdracht 'knipperlicht aan' uitgezonden worden, waardoor de voertuigen die afslaan automatisch het knipperlicht aan doen. Hetzelfde geldt natuurlijk bij een tunnel. Vòòr de tunnel kan een infrarood-led het commando 'lichten aan' uitzenden en na de tunnel lichten uit'.


Commando's

De commando's waarop de decoder in de voertuigen reageren zijn standaard DCC. Daardoor is het mogelijk om met een DCC-Centrale de decoder(s) te programmeren.


Centrale

Met een DCC-Centrale is het mogelijk de modelvoertuigen te programmeren en te besturen. Diverse, veel gebruikte centrales, zijn getest door de ontwikkelaars van DC-Car. Met behulp van een paar eenvoudige infrarood-leds kan een centrale gebruikt worden om te programmeren. Om de hele baan te kunnen aansturen d.m.v. een centrale, moet er een speciale print (DCC-Booster) tussengevoegd worden en dient in het voertuig een iets andere infrarood-ontvanger ingebouwd te worden.


Computer

Daarnaast kan via de centrale ook aan computerbesturing gedaan worden. Er is een mogelijkheid om, via een speciale print, de voertuigen zonder centrale direct d.m.v. de computer te besturen. Deze is dan met het computerprogramma 'WinDigiPet' aan te sturen.

Het systeem om de voertuigen aan te sturen via de computer, is gebaseerd op het systeem InfraCar. Daardoor zijn de decoders van de twee systemen compatible met elkaar. De decoders van DC-Car hebben een modus om met InfraCar te werken. Dit is gekomen doordat het InfraCar-protocol vrij beschikbaar was en daardoor voor de ontwikkeling van DC-Car gebruikt kon worden.


Terugmelding

Net als bij het andere systeem van MCC, dient er bij het besturen van de voertuigen via de computer, een soort van terugmelding van de positie van de voertuigen te zijn. Dit kan gewoon, net als bij de andere systemen, via reed-contacten of Hall-sensoren, in combinatie met S88-terugmelding.


Anti-bots-systeem

Het standaard aanwezige anti-bots-systeem zorgt ervoor dat, wanneer een voertuig een voorliggend voertuig te dicht nadert, het automatisch remt of stopt. Hierdoor worden ongelukken en botsingen voorkomen.


Stopplaatsen

Een stopplaats kan gerealiseerd worden met een infrarood-led en een functiebouwsteen die het commando 'stop' uitzendt. Door de functiebouwsteen via de infrarood-led het commando 'rijden' te laten geven, zal het voertuig weer gaan rijden.


Van rijrichting veranderen

Met standaard 'wissels' en speciale wissels van DC-Car zelf, kan van richting worden veranderd, zoals dat gaat bij het Faller Car System. Daarnaast kunnen, net als bij stopplaatsen met een infrarood-led, de auto's afgeremd worden voor de bocht, de knipperlichten aan- en uitgezet worden, enzovoort.


Ombouwen

Net als bij het MCC-systeem moeten de voertuigen naar DC-Car omgebouwd worden. Alle speciale componenten, zoals decoders, zijn in Nederland en Duitsland te verkrijgen. Enige handigheid met solderen bij het ombouwen van een voertuig is wel vereist.Meer informatie

Encyclopedie:
Externe websites:
Bedenker van het DC-Car systeem.
(Nederlandstalig).
(Nederlands/Duitstalig).
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie